Dönüşen Dünyada Liderliğin 3 Boyutu Konuşuldu

Ülkeler ve toplumlar üzere, şirketlerin de kültürel ve teknolojik gelişmelerle evrildiği günümüzde, yöneticilerin de bu değişen iş dinamiklerine süratle adapte olmaları ve sürece liderlik etmeleri gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunları ve akademik kadrosundan oluşan danışmanlık platformu BCB, bu yeni kuşak liderliğin gereksinimlerini çok kapsamlı bir biçimde tanımlayarak, bu alandaki farkındalığı arttırma gayesiyle geliştirdiği BCB Talks‘u, iş dünyasına tanıttı. BCB Talks, yaşanan dönüşüm sürecinde başkanların gereksinim duyulabileceği yol haritalarını anlatıyor.

Kendi alanlarında birçok başarılı işe imza atmış ve 20 yıldan fazla deneyime sahip iş insanlarından oluşan BCB Talks’un tanıtım aktifliğinin açılışını BCB İdare Heyeti Üyesi Neda Soydan yaptı: “BCB,  iş dünyası ve akademiyi girişimcilik nosyonuyla bir ortaya getirdi. BCB danışmanlık projeleri, multi-disiplinlerin yürüttüğü projeler olarak yüksek tesir yaratmaya devam ediyor.  Birebir projede çeşitli sektörel uzmanlar, X,Y,Z nesilleri olarak daima birlikte, eş vakitli, senkron ve bütünler biçimde çalışıyorlar. Bugün BCB Talks ile BCB’deki tecrübelerimizi tüm iş ortaklarımıza aktarmak istedik.”    

Soydan’ın ardından BCB Danışmanı Nilay Tatlıkelam, ilk oturumu açtı. Tatlısöz, dönüşen dünyanın en değerli gerekliliğinin globalleşmek olduğunun altını çizerek; “İşimizin her etabında amaçlarımıza ulaşmak ve sürdürülebilir başarı yakalayabilmek için, içinde bulunduğumuz bölüme, tertibe, pazara ilişkin kültür farklılıklarını düzgün anlamak çok kıymetli. Liderlerin bu alandaki yetkinliklerini geliştirmesi,  ekiplerine ve içinde bulundukları kesime çok daha sağlıklı bir formda öncülük etmelerine imkan tanıyacak.” dedi.

Jenerasyonu için iş seçimindeki en değerli kriter, o işten keyif alma

Kültürel farklılıkların hakikat tahlil edilmesinin yanı sıra, şirket içerisindeki nesil farklılıklarına vurgu yapan BCB İdare Şurası Üyesi Ertan Akiş ise şöyle konuştu: “Bir başkanın en değerli yetkinliklerinden biri de, farklı yaş kümelerinden oluşan takımını en verimli halde yönetebilmenin yollarını bilmesidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, içinde benim de bir kesimi olduğum X kuşağı için iş seçimindeki en kıymetli pahalar sırasıyla; garanti, meslek, fiyat ve keyif-anlam iken, X+ kuşağı için bu sıralamanın tam aykırısı olduğu görülüyor. Şu an çalışma hayatına giren Z jenerasyonu için öncelik, keyif aldığı yahut bir mana bulabildiği bir işe sahip olmak. Yanlışsız bir idare hizmeti verebilmek için, bu farklılıkların çok güzel okunması gerekiyor.”

BCB Danışmanı Cemile Şenulubaş  kendi sunumunda, güzel bir başkanın, tıpkı vakitte âlâ bir müşteri tecrübesi dizayncısı olması gerektiğinin altının çizerek;

“Hayatımızın her alanında birçok markanın eser ve hizmetleriyle ilgili tecrübeler yaşıyoruz. Ve bu tecrübeler bizde çeşitli hislerin oluşmasına neden oluyor. İşte bu hisler da, markalarla ilgili algımızı oluşturuyor. Biz müşteri memnuniyetinin bir adım ötesini, müşteri tecrübesi olarak tanımlıyoruz. Müspet bir marka algısı için başkanların, müşteri ile markanın temas ettiği her noktayı titizlikle tasarlaması gerekiyor,” dedi.

Mumu geliştirmeye devam ederek ampülü bulamayız

Bu tasarım ekseninde satış idaresinin de dönüştüğünün altını çizen BCB Danışmanı Ali Tüzmen, “Dünya bugüne kadar 3 sanayi ihtilali geçirdi, şu an 4.sünü yaşıyoruz. Bu ihtilallerle birlikte, klasik satış usullerinden dijital satış formüllerine geçiş süreçlerine tanıklık ettik. Biz başkanlar olarak artık bu süreçte bildiğimiz her şeyi unutmalıyız. Mumu geliştirmeye devam ederek ampülü bulamayız. Mumla ilgili bilgilerimizi unutmamız gerek. Buradaki en büyük itici güç dijital değişimin getirdikleri.” dedi.

Dolar kestirimi, kurşun kalemle yapılır

Dönüşümün ekonomik boyutu ile ilgili tecrübe ve öngörülerini paylaşan BCB Danışmanı Ekonomist Pelin Yenigün Dilek, “Özellikle küresel ölçekte iş yapan şirketlerin, yalnızca dalla ve şirketleriyle ilgili sayıları değil, birebir vakitte ülkenin de ekonomik ve politik gidişatını yakından izlemesi gerekiyor. Şu anda dünyada ve Türkiye’de belirsizlikler artıyor. Riskler birbiriyle ilintili. Rüzgar eskisi üzere arttan esmeyebilir. Suyun itici gücü, herkesi yüzdüremeyebilir. Türkiye iktisadının istikrarları değişirken, yöneticilerin en doğru bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeleri, ve bu bilgiyi şirketleri için filtrelemeleri çok kritik.  Bunu vakitli yapabilen de, her vakit olduğu üzere ayrışacak ve muvaffakiyete ulaşacak. Bana en çok sorulan sorulardan biri: Enflasyon, kur, faiz ne olacak? Hem gerçek kesimde, hem de finans kesiminde çalıştım.  Ve en çok şu yanıtı veriyorum: Dolar iddiası, kurşun kalemle yapılır; zira kimsenin varsayımı tutmaz. Bence kıymetli olan, şu anda hangi parametrelerin TL’nin volatilitesi üzerinde tesir yaptığını bilmek ve buna nazaran geminin dümenini yönetmek,” dedi.

BASIN BÜLTENİNDEN DERLENMİŞTİR

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir